منوعات

هل تعلم عن المولد النبوي للاذاعة المدرسية

inhoudsopgave

Weet je iets van de verjaardag van de profeet voor schoolradio? Een belangrijke paragraaf waaraan aandacht moet worden besteed bij de voorbereiding om de belangrijkste informatie te bevatten die het vermelden waard is bij deze speciale gelegenheid.De verjaardag van de Profeet vertegenwoordigt de grootste herinnering in de menselijke geschiedenis; Het is een herinnering aan de geboorte van de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken, ongeveer vijfduizend vijfhonderd jaar geleden. Gezien het belang van deze gelegenheid, zal de referentiewebsite in dit artikel een reeks informatie over de verjaardag van de Profeet voor schoolradio vermelden die u kunt gebruiken bij het voorbereiden van radiosegmenten.

Verjaardag van de Profeet

De verjaardag van de Profeet is een herinnering aan de geboorte van onze ongeletterde Profeet, de beste der schepping en boodschappers. De Profeet die door God de Almachtige werd gezonden als een genade voor de hele schepping, om hen uit duisternis en ongeloof te halen en hen naar het licht van geloof en toegang tot de kennis van God de Almachtige te brengen en Hem alleen te aanbidden zonder iets met Hem te associëren, want deze dag wordt beschouwd als de belangrijkste dagen in de geschiedenis, en we moeten God de Almachtige daarvoor danken. Op deze dag en elke dag zijn we gezegend om deze Profeet, de gids, de leraar, de vriend te sturen.


De geboorte van de Profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, zoals vermeld in de overleveringen, was op maandag de twaalfde van de maand Rabi’ al-Awwal in het jaar van de Olifant. We zouden trots moeten zijn en blijdschap moeten tonen op deze grote dag, en wij, als moslims, zouden de leiding van de Nobele Profeet moeten volgen en hem moeten imiteren. Onze nobele Profeet werd ook als wees geboren. Zijn vader Abdullah stierf en zijn moeder was twee maanden zwanger van hem. Toen stierf ze ook toen hij zes jaar oud was, en hij verhuisde naar het sponsorschap van zijn grootvader, Al-Muttalib, die stierf toen de Profeet, vrede zij met hem, acht was, en uiteindelijk overging naar het sponsorschap van zijn oom Abu Talib.

Zie ook: Een ochtendtoespraak over de verjaardag van de Profeet voor de schoolradio

Weet je iets van de verjaardag van de profeet voor schoolradio?

Hieronder sommen we een reeks onderscheidende paragrafen en informatie op die je kunt gebruiken bij het voorbereiden van een “Wist je dat”-paragraaf voor de schoolradio over de verjaardag van de Profeet:

 • Wist je dat volgens de meest waarschijnlijke uitspraken de geboorte van de Profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, op maandag was, de twaalfde van Rabi’ al-Awwal, het jaar van de olifant.
 • Wist je dat het Jaar van de Olifant, waarin de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, werd geboren, het jaar is waarin Abraha Al-Ashram probeerde de Ka’aba te slopen en Mekka binnen te vallen, en dit verhaal werd genoemd in de Heilige Koran in Surat Al-Fil.
 • Wist je dat de Boodschapper – moge Gods gebeden en vrede met hem zijn – door zijn vader als wees werd geboren, omdat Abdullah, zijn vader, was gestorven en zijn moeder veilig was en hem slechts twee maanden in haar baarmoeder droeg.
 • Wist je dat Abdullah, de vader van de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, vijfentwintig was toen hij stierf.
 • Er was een groep dingen die tekenen en indicaties vertegenwoordigden van de geboorte van de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, en de voorlopers van profetie voor en na zijn geboorte.
 • Wist je dat de Joden door de ster van Ahmad wisten dat het Zegel van de Profeten en Boodschappers Ahmad was geboren, een heldere ster aan de hemel die andere kenmerken heeft dan andere sterren.

Lees ook: Een inleiding tot een schoolradio over de verjaardag van de Profeet

Weet je van de verjaardag van de Profeet?

Engels is een van de belangrijkste talen ter wereld, dus veel scholen vertrouwen erop als hulptaal voor de moedertaal. In het volgende zullen we de zinnen “Wist je dat de verjaardag van de profeet was” in het Engels opsommen:

 • Wist je dat de Profeet -moge God hem zegenen en vrede schenken- werd geboren op maandag, de twaalfde van Rabi` al-Awwal, in het jaar van de Olifant
 • Wist je dat de Profeet -moge God hem zegenen en vrede schenken- in Mekka werd geboren.
 • Wist je dat de profeet Mohammed – moge God hem zegenen en vrede schenken – een wees was?
 • Wist je dat Jezus -vrede zij met hem- tot zijn volk had gepredikt over de komst van de Profeet SAWS?
 • Wist je dat de Profeet -moge God hem zegenen en vrede schenken- op reis ging om handel te drijven met zijn oom Abu Talib toen hij twaalf jaar oud was.
 • Wist je dat de Boodschapper Mohammed – moge Gods gebeden en vrede met hem zijn – de enige zoon was van zijn vader Abdullah bin Abdul Muttalib en zijn moeder Amina bint Abi Wahb?
 • Wist je dat de Joden de laatste van de profeten, Ahmad, die door de ster van Ahmad was geboren, hadden onderwezen?

Zie ook: Een woord over de verjaardag van de Profeet voor schoolradio

Informatie Weet u iets van de verjaardag van de Profeet?

We zullen de volgende informatie voor u opsommen. Wist u over de verjaardag van de Profeet? U kunt deze gebruiken om een ​​schoolradioprogramma voor te bereiden dat rijk is aan nuttige informatie:

 • Wist u dat de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, in Mekka werd geboren.
 • Wist je dat de naam van de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, werd gegeven door zijn grootvader Abdul Muttalib voor een droom die hij zag als verteld.
 • Wist je dat Abd al-Muttalib, toen hem werd gevraagd naar de reden waarom hij de Profeet, moge Gods gebeden en vrede zij met hem, bij deze naam, redeneerde dat hij hem wilde loven van degenen in de hemelen en die op de aarde, volgens de overlevering die werd ontvangen.
 • Het incident met de olifant was een van de voorlopers van profetie en een opmaat naar de missie van onze meester Mohammed, moge God hem zegenen en vrede schenken.
 • Wist je dat er werd gerapporteerd dat Amina bint Abi Wahb, de moeder van de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken, een licht had gezien toen ze hem baarde, en er werd gezegd dat dit visioen een droom was, dus gaf ze haar goede tijding.
 • Wist je dat de Boodschapper – moge God hem zegenen en vrede schenken – de enige zoon was van zijn vader Abdullah bin Abdul Muttalib en zijn moeder Amina bint Abi Wahb?

Lees ook: Schoolradio over de verjaardag van de Profeet 1444 volledige paragrafen

Paragrafen Wist je van de verjaardag van de profeet voor de schoolradio?

Hieronder zetten we de volgende paragrafen op een rij: Wist je over de verjaardag van de Profeet voor de schoolradio die je kunt gebruiken:

 • Wist je dat de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken, altijd zei: “We hebben de smeekbede van Abu Ibrahim”; Dit komt omdat Abraham – vrede zij met hem – toen hij de Kaaba bouwde, bad tot God – de Almachtige – om dit land veilig te maken, om mensen ervoor te laten vallen en om een ​​boodschapper onder hen te sturen.
 • Wist je dat onze meester Jezus tot zijn volk had gepredikt over de komst van de profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, en dat de kinderen van Israël hem kenden voordat hij werd geschapen?
 • Wist je dat de geboorte van de Profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, een van de dingen was waarover de mensen in de biografie van mening verschilden, want toen hij werd geboren, wisten de mensen niet wat hij zou hebben van de grote affaire, maar de meest correcte uitspraak is dat het op de twaalfde van Rabi’ al-Awwal was.
 • Wist je dat de profeet werd gestuurd naar een vrouw genaamd Halima Al-Saadiya voor borstvoeding, en ze was van de Bani Saad-stam.
 • Wist je dat het incident van het splijten van de borst een hadith was toen de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, bij Halima al-Sa’diyah was, en dat was een van de voorlopers van profetie.
 • Wist je dat Abdul Muttalib, de grootvader van de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, stierf toen de Profeet acht jaar oud was.
 • Wist je dat Abu Talib, de oom van de profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, degene was die zijn kind kreeg na de dood van zijn grootvader, Abd al-Muttalib.

Lees ook: Vragen en antwoorden over de biografie van de Profeet voor kinderen

Informatie over de verjaardag van de Profeet voor kinderen

We moeten erop gebrand zijn studenten te onderwijzen over hun religie en wat gerelateerd is aan de Heilige Profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, door waardevolle informatie op een mooie manier te vertellen. Hieronder zullen we u informatie geven over de verjaardag van de Nobele Profeet voor kinderen die u kunt gebruiken:

 • Wist je dat de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, werd geboren op de 12e van Rabi` al-Awwal, het jaar van de olifant, en het was op maandag.
 • Wist je dat de afstamming van de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, teruggaat naar de Quraish-stam.
 • Wist u dat de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, als wees werd geboren en zijn vader nooit heeft ontmoet?
 • Wist je dat de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, opgroeide in het huis van zijn oom Abu Talib, die hem na de dood van zijn grootvader beschermde tegen alle kwaad.
 • Wist je dat Halima Saadia de verpleegster is van de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken.
 • Wist je dat de landen van Halima Saadia in groene weiden veranderden toen de Profeet, moge Gods gebeden en vrede zij met hem, ernaartoe kwam, en dit was een indicatie van de zegeningen van profetie.
 • Wist je dat het voorval van het splijten van de borstkas dat plaatsvond met de Profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, terwijl hij bij Halima was, zijn onfeilbaarheid aangeeft, mogen Gods gebeden en vrede met hem zijn?

Informatie over de verjaardag van de Profeet voor schoolradio

Hieronder geven we u informatie over de verjaardag van de Profeet voor de schoolradio die zeer onderscheidend is en die kan worden gebruikt in de paragraaf “Wist je dat”:

 • Onder de biografische geleerden werd de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, als wees geboren en leefde als wees, zodat men niet zou zeggen dat hij de kauwgom van het profeetschap had gegeven en het van zijn grootvader en vader had geërfd .
 • Wist je dat de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, op reis ging naar Syrië met zijn oom Abu Talib toen hij twaalf jaar oud was.
 • Wist je dat Bujira, de monnik die Abu Talib ontmoette toen hij op zijn reis naar de Levant was, hem de blijde tijding gaf dat de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, een grote affaire zou hebben.
 • Wist u dat mevrouw Halima de profeet ten huwelijk vroeg, moge God hem zegenen en vrede schenken, door tussenkomst van een vriend van haar, na wat ze had gehoord over zijn hoge zeden en eerlijkheid.
 • Wist je dat de profeet met mevrouw Halima trouwde toen hij vijfentwintig jaar oud was, en zij was vijftien jaar ouder dan hij, en hij had de beste vrouw.
 • Wist u dat de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, vóór de missie de Waarachtig en Betrouwbaar werd genoemd?
 • Wist u dat de Profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, in zijn jeugd bezig was met het hoeden van schapen?

Zie ook: Het verhaal van de verjaardag van de Profeet is geschreven

Kent u de profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem?

Hieronder geven we u een reeks waardevolle informatie voor de Weet u de paragraaf over de Boodschapper Mohammed, moge Gods gebeden en vrede zij met hem:

 • Wist je dat de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, vroeger aanbad in Grot Hira?
 • Wist je dat de metgezel die met de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken, naar Medina emigreerde, Abu Bakr Al-Siddiq is, moge God tevreden met hem zijn.
 • Wist u dat de openbaring afgesneden was van de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, door wat de periode van openbaring wordt genoemd voor een periode van zes maanden of langer.
 • Wist je dat de eerste verzen die aan de Boodschapper werden geopenbaard, moge God hem zegenen en vrede schenken, volgens de meest correcte visie, de eerste verzen zijn van Surat Al-Alaq? “Lees in de naam van jouw Heer die schiep * Hij schiep de mens uit een klontje bloed * Reciteer, en jouw Heer is zeer gul * Hij die weet * die weet.”
 • Wist je dat de mensen van de Quraysh de oproep van de Profeet ontkenden, moge God hem zegenen en vrede schenken, toen ze ervan hoorden, maar hem en de moslims eerder met agressie en kwaad blootstelden?
 • Wist je dat de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, tijdens de slag om Uhud in het gezicht gewond raakte en het gerucht ging dat hij op die dag stierf.
 • Wist je dat het jaar waarin de oom van de Profeet, moge Gods gebeden en vrede zij met hem, Abu Talib, stierf hetzelfde jaar is waarin zijn vrouw Khadija, moge God tevreden met haar zijn, stierf, en het heette het Jaar van verdriet.

Zie ook: Zinnen over de verjaardag van de Profeet

Een inleiding tot een schoolradio over de verjaardag van de Profeet

Goedemorgen, dierbaren, op deze gezegende dag, en wat een zegen op deze dag die de geboortedag van onze Profeet en onze geliefde Profeet markeert, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn! Het is de dag waarop de lichten over de hele wereld schenen, en sinds die dag veranderde de geschiedenis en veranderde van de klauwen van onwetendheid en duisternis in het licht van aanbidding en het licht van kennis, kennis van de Almachtige God en Zijn Eenheid en geloof in de profeten, boodschappers, engelen en alles wat hij ons opdroeg om in te geloven, om de eeuwige rust te bereiken in de tuinen van gelukzaligheid die God aan de Almachtige God had beloofd.

Bij deze speciale gelegenheid is het voor ons als moslims noodzakelijk om de geurige biografie van de Profeet in herinnering te roepen, moge God hem zegenen en vrede schenken, en het bestuderen, en zijn vele deugden noemen en ervan profiteren, en we beloven om zijn Soennah en volg zijn juiste pad Al-Rabbani en zijn biografie over de doctrine van het monotheïsme om de boodschappen af ​​te sluiten die hem voorafgingen, waarvan de inhoud allemaal gerelateerd was aan de eenwording van God de Almachtige. We getuigen van de Almachtige God dat Zijn Edele Boodschapper de boodschap heeft overgebracht en het vertrouwen heeft overgebracht, en dat we zijn benadering volgen en in zijn voetsporen treden. Voor mijn vader en moeder.

 • Laten we nu beginnen met onze speciale radiofragmenten op school voor deze dag, en het beste wat we kunnen doen is beginnen met geurige verzen uit de Heilige Koran die voor onze oren worden gereciteerd door de ontluikende student (die-en-die).
 • Laten we nu een bloem plukken uit de tuin van hadith en laten we luisteren naar deze nobele profetische hadith om er de les, de preek en de student (die-en-die) van te leren.
 • Glorie zij de Almachtige God, die de mens schiep nadat hij niet werd genoemd, en hem leerde van wetenschappen en kennis die hij niet kende.
 • Wijsheid is het verloren eigendom van de gelovige, en hij is de eerste die ermee instemt, en hij moet zich er altijd aan houden. Laten we daarom luisteren naar de student (die-en-die) die ons een reeks kenmerkende wijsheid zal voordragen. .
 • En nu, met de poëzieparagraaf, reciteert de student (die-en-die) het in onze oren.

Aan het einde van dit artikel hebben we je veel waardevolle en geschikte informatie gegeven voor een paragraaf Weet je iets van de verjaardag van de profeet voor schoolradio? U kunt het gebruiken om een ​​uitgebreid programma voor deze belangrijke gelegenheid voor te bereiden.

de recensent

 1. Soera Al-Alaq, verzen: (1-5)
                     
السابق
كلما كانت الكتلة اكبر كان التسارع اقل
التالي
اجابة سؤال : في الضربة الأمامية يتم تحريك الجسم والمضرب بإتجاه الخلف

اترك تعليقاً